ترامپ: می‌خواستم بگرام را به خاطر چین نگه دارم؛ بقیه را بمباران می‌کردم

دونالد ترامپ مدعی شد، زمانی که درباره خروج آمریکا از افغانستان برنامه ریزی می‌کرد، می‌خواست به خاطر نزدیکی پایگاه بگرام به تاسیسات اتمی چین، آن را همچنان تحت کنترل ایالات متحده نگاه دارد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید