ترفندهایی برای جلوگیری از سیاه شدن موز

بی جهت به آن ها خوشه نمی گویند ، برخلاف سیب ، پرتقال و میوه هامنبع

دیدگاهتان را بنویسید