ترقی: مدیران تخصصی با تغییر دولت ها، جابجا نشوند

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: با تغییر هر دولت، مدیرانی که پست های سیاسی دارند می توانند تغییر کنند اما نباید مدیرانی با پست های کارشناسی و اجرایی تغییر کنند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید