ترکیب احتمالی ایران در مذاکرات برجام | بازگشت باقری به پرونده هسته ای

با اعلام سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر تغییرات در تیم مذاکره کننده هسته ای گمانه زنی ها درباره ترکیب تیم جدید آغاز شده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید