تسلط مجدد “طالبان” بر” افغانستان ” یکی از مهمترین تحولات ۲۰۲۱ بود

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه در سال ۲۰۲۱ تحولات صورت گرفته در منطقه مهم و بعضا سریع و پرشتاب بوده است، گفت: یکی از اتفاقات مهم سال ۲۰۲۱ خروج ناگهانی و شتاب زده نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان بر این کشور بود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید