تشکیل دیرهنگام کمیته نظارت بر تخلفات پروازهای اربعین

سازمان هواپیمایی کشوری از تشکیل کمیته نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به پروازهای اربعین در فاصله 4 روز پس از آغاز پروازها خبر داد.source article

دیدگاهتان را بنویسید