تصاویر | گله گرگ‌های دورگه طاق‌بستان را ببینید

نزدیک شهر کرمانشاه در ارتفاعات طاق‌بستان، گله‌ای از گرگاس‌ها (گرگ‌های دورگه که از آمیزش سگ و گرگ به وجود می‌آیند) تردد می‌کند؛ تصاویری از این گله را در این گزارش می‌بینید. منبع

دیدگاهتان را بنویسید