تصنیف فرزندان شجریان در غم فراق پدر

همایون شجریان در ابتدای توضیحی که برای تصنیف «شباهنگ» آورده، به بیتی از غزل سعدی اشارمنبع

دیدگاهتان را بنویسید