تصویر دست خط عبدالرحمن جامی به خط گلستان سعدی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه نشر احراری در هرات همزمان با روز بزرگداشت استاد خطیب فارسی شیخ اجل سعدی شیرازی. منتشر کرده است.

این دو بیت معروف به شرح زیر است:

پسر نوح نزد او نشست * خاندان نبوی او رفتند

سگ های Cave Friend چند روز طول می کشد تا تبدیل به افراد خوبی شوند

تصویر دست خط عبدالرحمن جامی در جفت گلستان سعدی

مولانا عبدالرحمن جامی از ادیب، شاعر، متفکر و صوفی برجسته قرن نهم هجری بود که بیشتر عمر خود را در هرات گذراند و مورد احترام فراوان سلطان حسین بایقرا و وزیر و مشاورش امیرعلیشیر نوایی بود. هنگامی که جامی از سفر حج خود به هرات بازگشت، امیرعلیشیر نوایی که به شدت می خواست او را ملاقات کند، شعر معروفی سرود:

بهشت مینا فام * زین هر دو بهتر است

خورشید دنیای تو از چین * یا ماه زیارت من از شام

جامی با الهام از گلستان و تقلید از شیوه نگارش شادی، یکی از مهم ترین کتاب های خود به نام بهارستان را نوشت. علاوه بر مجموعه اشعار، اثر مهم دیگر او «نفحات الانس من حضرت قدس سره» است که به پیشنهاد امیرعلیشیر نوایی سروده است. این کتاب که در اصل بازنویسی «طبقات تصوف» خواجه عبدالله انصاری است، به شرح حال عارفان مسلمان از قرن اول هجری تا قرن نهم می پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید