تعهد دولت جدید به سهامداران – تابناک


به گزارش «تابناک»، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی نوشت: سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه 10 ماده ای ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید دارد که تا حدودی تاثیرگذار خواهد بود. کمک کنید.”

تعهد دولت جدید به سهامداران

بر اساس این گزارش، با وجود این اظهارات معاون رئیس جمهور، در روزهای اخیر شاهد افت بازار سرمایه بوده ایم.

این در حالی است که امروز روسای سازمان های بورس و اوراق بهادار طی دو نامه به ترتیب به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت دو موضوع مهم در بازار سرمایه را پیگیری کردند.

مجید عشقی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار انتشار 10 مصوبه حمایتی بازار درباره بررسی بودجه در کمیته مشترک شد و در نامه ای دیگر خواستار تغییر در فرمول بودجه 1401 پیشرفت پتروشیمی بر اساس فرمول مورد استفاده شد. برای تعیین گاز طبیعی سرعت تغذیه (4 هاب).

دیدگاهتان را بنویسید