تغییر اساسی در نحوه اداره کشور | تفویض اختیارات یا فدرالیته شدن؟

چندی پیش وزیر کشور اعلام کرد که قرار است اختیارات استانداران سراسر کشور افزایش پیدا کند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید