تفاهم‌نامه چهارجانبه میان انجمن اهدای عضو و شهرداری تهران درباره فرهنگ‌سازی اهدای عضو

نخستین جلسه اجرای تفاهم‌نامه چهارجانبه میان انجمن اهدای عضو ایرانیان و شهرداری تهران در راستای فرهنگ‌سازی امر معنوی اهدای عضو برگزار شد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید