تفکیک زباله خشک کمتر از 10 درصد است.شادی مالکی گفت: در تهران روزانه حدود 5000 تا 5500 زباله معمولی شهری تولید می کنیم که برای دفع این زباله ها به مجتمع آرادکوه کهریزک منتقل می شود. همچنین در تهران حدود 1000 تن زباله خشک با ارزش داریم که کمتر از 10 درصد از مبدا جدا شده است. یکی از دلایل آن عدم تفکیک از منشأ خلاءهای قانونی و عدم الزام به مشارکت در تابعیت است.

به گفته معاون امور مناطق سازمان پسماند شهرداری تهران، در حال حاضر حدود 445 غرفه جمع آوری پسماندهای با ارزش خشک در شهر تهران وجود دارد که باید زیرساخت های آن برای افزایش مشارکت شهروندان فراهم شود. شهرداری تهران در نظر دارد تا پایان سال 1401 500 غرفه دیگر در مکان های پرتردد مانند مترو، میادین میوه و تره بار و پارک ها احداث کند.

دیدگاهتان را بنویسید