تنها مقام دولت اشرف غنی که طالبان عزل نکرد

داوود سلطان‌زوی، شهردار ۶۶ ساله کابل که از سوی دولت اشرف غنی منصوب شده بود؛ در دوران طالبان هم به کارش ادامه می‌دهد. او می‌گوید: من در قبال مردم وظیفه‌ای دارم و نمی‌توانم بی‌ملاحظه آن را کنار بگذارم. منبع

دیدگاهتان را بنویسید