تهران پاییزی

خیابان‌های تهران، درست در میانه پاییز و هوای کمی بارانی و چهره نیمه زرد درختان و شهروندانی که در این هوامنبع

دیدگاهتان را بنویسید