توضیح دانشگاه شهید بهشتی برای قطع همکاری با محمد فاضلی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه شهید بیچستی در پی انتشار مطالبی با عنوان «همکاری دکتر فضل با دانشگاه شهید بشش» توضیحاتی را برای روشنگری افکار عمومی به شرح زیر منتشر کرد.

به اطلاع می رساند مطابق مقررات جاری جذب و تجدید کادر آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی، دانشجوی قراردادی موظف است شرایط گسترش فعالیت خود را از موسسات دولتی، آموزشی و پژوهشی تضمین نماید. . چشم انداز در یک دوره زمانی در صورت عدم کسب امتیاز قانونی برای ادامه خدمت در پایان قرارداد، قرارداد همکاری وی با دانشگاه تمدید نخواهد شد.

دکتر. موضوع قرارداد محمد فاصلی پس از طی مراحل اداری در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در تاریخ 15 خرداد 1400 و به دلیل عدم انجام تعهدات مندرج در مواد 21، 22 و 114 قانون مطرح شد. آيين نامه هيات علمي، پرونده او تصويب شد.

این رای در هیات رئیسه دانشگاه و سپس در هیات مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در نهایت در مراجع قضایی مربوطه قابل اعتراض است.

دیدگاهتان را بنویسید