توضیح رئیس سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

رییس سازمان زندان‌ها گفت: در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید