توضیح عربستان درخصوص روند انتقال سفیر ایران از یمن به تهران

عربستان سعودی به اظهارات وزیر خارجه کشورمان مبنی بر تعلل این کشوردر تسهیل روند انتقال حسن ایرلو از صنعا به تهران واکنش نشان داد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید