تولید و فروش کدام محصولات افزایش یافت؟ – درخشان


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است.

شاخص تولید بخش صنعتی به دلیل تأثیر نوسانات در سطوح فعالیت صنعتی بر سایر بخش‌های اقتصاد به عنوان یک شاخص اقتصادی مهم کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده های ماهانه شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار محاسبه می شود.

در تهیه این شاخص ها از اطلاعات ماهانه 302 شرکت بورسی استفاده شده و علاوه بر اندازه گیری تغییرات تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، نقش مهمی در محاسبات ملی ایفا می کند و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ارائه می کند. در صنایع مختلف ایجاد می شود و سپس در کل اقتصاد منعکس می شود.

شاخص تولید صنعتی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به صورت فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعتی به صورت فصلی توسط مرکز آمار و ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، اما الزامی به انتشار فروش صنعتی ندارند. فهرست مطالب. از سوی دیگر، این آمار دارای چندین نقطه ضعف عمده است که از مهم ترین آنها می توان به وقفه فصلی در انتشار داده ها و گاهاً تعلیق آن و عدم تکرار ماهانه اشاره کرد.

شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی ثبت شده

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.9 درصد و نسبت به ماه قبل 7.9 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، شاخص فروش شرکت های صنعتی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.3 درصد و نسبت به ماه قبل 13.5 درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، نتایج طرح شامخ اتاق ایران نیز نشان داد که شاخص مدیران خرید در این صنعت در خردادماه کاهش، اما نسبت به خرداد سال گذشته افزایش یافته است. علاوه بر این، انتظارات تولید برای ماه آینده در حال کاهش است.

شاخص های تولید و فروش به تفکیک حوزه های فعالیت صنعتی در بورس

در خرداد 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل از 15 حوزه فعالیت صنعتی در بورس، 10 حوزه با افزایش شاخص تولید و پنج حوزه فعالیت با کاهش شاخص تولید مواجه شدند.

در این ماه بیشترین افزایش شاخص تولید مربوط به فعالیت های نساجی، خودرو و قطعات و کاشی و سرامیک و بیشترین کاهش شاخص تولید مربوط به فعالیت سایر کانی های غیرفلزی بوده است.

همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین 15 حوزه صنعتی بورس، 12 حوزه فعالیت افزایش شاخص فروش و سه حوزه فعالیت با کاهش شاخص فروش مواجه شدند. فعالیت های نساجی، خودرو و قطعات و تجهیزات الکتریکی بیشترین افزایش شاخص فروش و سایر فعالیت های معدنی غیرفلزی بیشترین کاهش را در شاخص فروش داشته اند.

بررسی عملکرد حوزه فعالیت صنعتی بورس اوراق بهادار در سه ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از بهبود عملکرد صنایعی مانند کاشی و سرامیک، خودرو و قطعه سازی، معدن است. و منسوجات. همچنین تحلیل شاخص فروش نشان می دهد صنایعی مانند خودرو و قطعه سازی، تجهیزات برق و کاشی و سرامیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته عملکرد بهتری داشته اند.

در خرداد ماه 1401 نسبت به ماه قبل از بین 15 حوزه فعالیت صنعتی بورس، حوزه خودرو و قطعات، منسوجات و مواد غذایی و آشامیدنی بدون شکر بیشترین افزایش را در شاخص تولید و حوزه فعالیت کالاهای فلزی به استثنای ماشین آلات و تجهیزات و چوب و کاغذ بیشترین افت را در شاخص ساخت و ساز داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، حوزه منسوجات، تجهیزات برق و خودرو و قطعات بیشترین افزایش را در شاخص فروش داشته و حوزه ماشین آلات و تجهیزات و کک و پالایش بیشترین کاهش را در فروش داشته است. فهرست مطالب.

در خرداد ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل، با بیشترین سهم در رشد شاخص تولید، حوزه فعالیت های نساجی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و کاشی و سرامیک و حوزه … فعالیت سایر مواد معدنی غیرفلزی و مواد غذایی و آشامیدنی بدون شکر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و باعث کاهش شاخص تولید شده است.

همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش مربوط به حوزه فعالیت های مبلمان برق، کاشی و سرامیک، نساجی، خودرو و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات و حوزه فعالیت با سایر فسیل‌های مفید غیرفلزی و مواد غذایی و نوشیدنی‌های بدون قند و شکر بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش دارد.

در خرداد ماه 1401 نسبت به ماه قبل، فعالیت های خودرو و قطعات، منسوجات، مواد غذایی و آشامیدنی بدون احتساب شکر بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته اند و فعالیت های محصولات فلزی به استثنای ماشین آلات و تجهیزات. بیشترین کاهش در شاخص تولید. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش در حوزه تجهیزات برق، منسوجات و فعالیت با خودرو و قطعات و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز در زمینه ماشین آلات و تجهیزات و فعالیت در کک و پالایش.

شاخص های تولید و جانمایی در حوزه فعالیت خودرو و قطعات خودرو

در خرداد ماه 1401، شاخص تولید در حوزه خودرو و قطعات بر اساس شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.6 درصد و نسبت به ماه قبل 36.1 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل 55.7 درصد و نسبت به ماه قبل 33.7 درصد افزایش داشته است.

رشد شاخص تولید و فروش خودرو و سواری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 30 و 66 درصد افزایش یافته است، با توجه به اینکه سهم خودرو و سواری از شاخص خودرو و قطعات حدودی است. 77 درصد، شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش چشمگیری نشان می دهد.

شاخص های تولید و فروش در زمینه فعالیت های شیمیایی به استثنای دارو

در خرداد ماه 1401، شاخص تولید در حوزه فعالیت های شیمیایی بدون احتساب دارو بر اساس شرکت های ثبت شده، نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.2 درصد کاهش و نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش یافت و همچنان صعودی را حفظ کرد. روندی که در ژانویه 1400 آغاز شد. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.3 درصد و نسبت به ماه قبل 5.2 درصد افزایش داشته است.

دلیل اصلی کاهش شاخص تولید در حوزه فعالیت شیمیایی نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش تولید گروه خوراک پالایشگاه (برش سنگین و سبک) و گروه پلاستیک و لاستیک مصنوعی در ژوئن 1401.

شاخص های تولید و فروش فعالیت با فلزات اساسی

در خرداد ماه 1401، شاخص تولید در فعالیت اصلی بر اساس شرکت های ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل 3.7 درصد کاهش داشت. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل 18 درصد و نسبت به ماه قبل 17.3 درصد افزایش داشته است.

دلیل اصلی افزایش شاخص تولید و فروش در حوزه فلزات غیر گرانبها نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش تولید و فروش گروه ورق در خرداد 1401 است.

ارقام تولید و فروش در زمینه مواد غذایی و آشامیدنی بدون احتساب شکر

بر اساس این گزارش و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، در خرداد ماه 1401، شاخص تولید در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی به استثنای شکر و شکر بر اساس شرکت‌های بورسی چهار درصد کاهش داشته است. نسبت به ماه مشابه سال قبل 23 درصد نسبت به ماه قبل 6 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد کاهش و نسبت به ماه قبل 18.2 درصد افزایش داشته است.

دلیل اصلی کاهش شاخص تولید و فروش در این حوزه فعالیت نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش تولید و فروش لبنیات و کاهش تولید و فروش خوراکی است. روغن ها در ژوئن 1401 به دلیل حذف ارز ترجیحی روغن و دانه های روغنی. همچنین افزایش شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل به دلیل افزایش تولید و فروش انواع کیک و بیسکویت و روغن بوده است.

شاخص قیمت فعالیت های صنعتی در بورس اوراق بهادار

در خرداد 1401 نرخ ماهانه افزایش قیمت فعالیت های صنعتی در بورس 4.4 درصد و افزایش نقطه به نقطه آن به 46.2 درصد رسید. لازم به ذکر است میانگین شاخص قیمت سالانه 63.4 درصد افزایش یافت. در بازه زمانی مذکور، مشاغل خوراکی و آشامیدنی به استثنای شکر و سیمان بیشترین نرخ رشد ماهانه را داشته اند، بخش مواد غذایی و آشامیدنی به استثنای شکر و شکر و سایر کانی های غیرفلزی بیشترین نرخ رشد نقطه به نقطه را داشته اند. فعالیت سایر مواد معدنی غیرفلزی و پزشکی بیشترین نرخ رشد سالانه را دارد.

ارقام تولید و فروش شرکت های معدنی بورسی

در خرداد ماه 1401، شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.8 درصد و نسبت به ماه قبل 6.8 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.3 درصد کاهش و نسبت به ماه قبل 19.8 درصد افزایش داشته است.

با توجه به سهم 42 درصدی گندله در کل نتایج معدنی، با افزایش تولید گندله در خرداد 1401، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر با کاهش فروش گندله در خرداد، شاخص فروش نیز اندکی کاهش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید