تکمیل خانه صنایع دستی خلاق در کرمانفریدون اکتیف افزود: خانه خلاقانه صنایع دستی بستری برای ارتقای وضعیت اقتصادی صنایع دستی و محلی برای تبادل دانش و تجربه طراحان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان صنایع دستی است.

مدیر کل میراث فرهنگیگردشگری و صنایع دستی استان کرمان ایجاد شبکه کسب و کار صنایع دستی را یکی از کارکردهای خانه خلاق صنایع دستی برشمرد و می افزاید: برای راه اندازی این خانه باید حمایت از کارآفرینان، ایده پردازان و مبتکران و جذب سرمایه گذار در حوزه صنایع دستی در اولویت قرار گیرد. .

وی بیان کرد: خوشبختانه با اعتباری در این زمینه ایجاد و تکمیل خانه های خلاق شد هنر دستی شهرهای اختصاص یافته به این منطقه می توانند مشمول این طرح شوند.

یک فعال گفت: استان کرمان در حوزه صنایع دستی از وضعیت خوبی برخوردار است چرا که دارای یک شهر جهانی و پنج شهر ملی صنایع دستی است.

دیدگاهتان را بنویسید