تیتر خلاقانه و جالب مجله ورزشی برای انتخاب تاج – تابناکمعنای رای دهنده تیتر کاملاً واضح است و به راحتی می توان لحن خشم و ناامیدی از چنین انتخاباتی در مجمع مشترک المنافع را درک کرد. یک تیتر خلاقانه و هوشمندانه در حالی که بیان احساسات قوی را محدود می کند. تیتر مجله گل بسیار جذاب است

دیدگاهتان را بنویسید