جدول | نرخ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۰ | استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ۱۱۰ هزار تومان

جدول نرخ جرایم رانندگی از نرخ «جریمه عبور از چراغ قرمز» تا نرخ «جریمه سرعت غیر مجاز» منتشر شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید