جزئیاتی از فساد چند صد میلیون دلاری دولت روحانی در واردات و تولید نهاده دام

واردات نهاده دام در دو سال گذشته دچار چالش های زیادی بود و تبدیل به پاشنه آشیل صنایع دامنبع

دیدگاهتان را بنویسید