جزئیات عجیب از تصادف‌های ساختگی برای کلاهبرداری از بیمه | از شکستن عمدی دندان تا دنده

آمار منتشرشده از سوی پزشکی‌قانونی نشان می‌دهد افراد زیادی با اجرای نقشه‌های پیچیده و با ایجاد جراحت و صدمات ساختگی به این سازمان مراجعه می‌کنند تا درنهایت بتوانند از بیمه دیه دریافت کنند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید