جزییات مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک اعلام شد

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک جزییات مطالعه این واکسن را تشریح کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید