جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهوری

جلسه شورای عالی اشتغال، پنجشنبه ۲ دیماه با حضور ابراهیم رئیسی،در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید