جهاددانشگاهی برش استانی قانون تعالی جمعیت را تهیه کند/تغییرات مدیریتی استان شتابزده نخواهد بود

استاندار مرکزی گفت: جهاد دانشگاهی استان مرکزی ظرفیت های موجود در قانون اخیرالتصویب حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موسوم به قانون تعالی جمعیت را در کارگروه پژوهشی خود بررسی کرده و برش استانی آن را تدوین کند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید