حال و هوای کریسمس درخیابان های تهران

امسال نیز مانند سال گذشته کریسمس درحالی جشن گرفته میشود که ویروس کرونا و بخصوص سویه جدید آن همچنان دست از سر مردم دنیا بر نداشته است . در آستانه آغاز سال 2022 در تهران نیز ، بخصوص در نقاطی که هموطنان مسیحی در آن زندگی میکنند حال هوای شهر کریسمسی شده است.source article

دیدگاهتان را بنویسید