حدیث امام علی (ع) در مورد بهترین روزهاهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم یکی از منابع اصلی تسلط بر فقه و عقاید در کلام و نیز احادیث یکی از منابع اصلی تحقیق تاریخی است.

امام علی):

روزه دل بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه دل است.

روزه قلبی بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

منبع: غررالحکم، جلد 1، ص 138. 417، ص. 80

دیدگاهتان را بنویسید