حرکات اشتباه نیروهای طالبان در سالن بدنسازی کاخ ریاست جمهوری!/ ویدئو

این افراد به دلیل آشنا نبودن با وسایل ورزشی کار با آن‌ها را نیز بلد نبودند و حرکات رامنبع

دیدگاهتان را بنویسید