حفظ سلامت دانش آموزان مهم ترین اولویت آموزش و پرورش است

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در حاشیه بازدید سرزده از مدارس شهر کرمان گفت: حفظ سلامت دانش آموزان مهم ترین اولویت آموزش و پرورش در فرآیند یاد دهی و یادگیری است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید