حماس از موضع رهبری و مردمی عراق در مخالفت با سازش با اشغالگران تقدیر کرد

سخنگوی حماس از موضع عراق در قبال مساله فلسطین و عادی سازی روابط با اسرائیل تقدیر کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید