حمله به کاروان لجستیکی آمریکا در جنوب عراق

منابع از حمله به کاروان حامل تجهیزات لجستیکی نیروهای آمریکایی در جنوب عراق خبر دادند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید