خاتمی: رای مردم در انتخابات تشریفاتی نبود/ آقاتهرانی: کلید فضای مجازی دست دشمن است – تابناکآقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به موضوع فضای مجازی اشاره کرد و گفت: کلید فضای مجازی امروز در دست دشمن است و این با استقلال کشور منافات دارد و اکنون دشمن می تواند کنترل و مدیریت کند. همانطور که در سوال کارت سوخت دیدیم.

دیدگاهتان را بنویسید