خاتمی: موضوع تورم مایه درد رهبری است/عضو شورای عالی سمینارها: تصمیم گیران در فضای مجازی از هیاهوی دشمن هراسی ندارندمحمود احمدی نژاد: معلوم نیست 85 میلیون ایرانی چیست؟ چندین نماینده پارلمان اروپا که هر کدام چندین هزار رای دارند، بریده و دوخته می شوند. حتی در سیاست خارجی هم مردم نقشی ندارند… باند ماشین ها اجازه تغییر سیاست را به شما نمی دهند!

دیدگاهتان را بنویسید