خاطراتی از مادر شهید را در «خانم کرکوب» بخوانید.باشگاه خبرنگاران جوان کتاب «خانم کرکوب» نوشته راضیه غبیشی توسط انتشارات سعد منتشر شد. این کتاب به بیان خاطره زنی می پردازد که با شروع جنگ اجباری و حصر آبادان به همراه همسر و پنج فرزندش برای دفاع از میهمان به جبهه رفت. خانواده در زندگی فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است.

مجموعه خاطرات «زهرا کارکو» همسر رزمنده خداداد کرکوب، مادر سه شهید و دو جانباز، حوادث و سختی های زندگی و استقامت و فداکاری مادر شهدا را برای خوانندگان بازگو می کند. این کتاب خاطرات او را در پنج فصل خلاصه می کند. راضیه غبیشی از نویسندگان حوزه های دفاع الهی، جانبازان و همسران شهداست که «ملا صالح» از دیگر آثار اوست.

گزیده ای از کتاب هایی که می خوانیم:

“تسبیح بین انگشتانش چرخید و لب هایش حرکت کرد. تلفن زنگ خورد. لویا به تماس پاسخ داد. نگاهی به من کرد و گفت: “آقا می گوید شب می آید خانه شما تا فرم کمک هزینه را پر کند.” خواهش می کنم، بیخودی گفتم. اواخر شب بود که زنگ در به صدا درآمد. لویا دکمه آیفونش را فشار داد و به سمت در ورودی رفت. در خواب صدای همسایه ای را شنید که به من سلام می کرد. سرم را به سمت در چرخاندم. اومد داخل.با هیجان داشت حرف میزد.ناگهان صدایی از حیاط اومد.بیدار شدم.حیاط پر از عکاس و فیلمبردار و محافظ بود.رویا جیغ خوشمزه ای کشید.به وجد افتاد. اومد تو:مامان معلم! آقای پاش! “آقا، شما اینجا هستید.” به حیاط اشاره می کرد. نمی دانستم چطوری آماده کنم یا دور هم جمع شوم. آقایی وارد حیاط شد. چادرم را زدم و روی پله ها ایستادم که به سمت خانه می رفتم. تمام تنم از هیجان میلرزید و با صدایی پر از اشک و خنده به سمت حرم حرکت کردم.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید