خبرنگار مهر در بهارستا به دلیل یارانگی دستگیر شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کشاورز نیری رئیس سابق شورای شهر صالحیه روز شنبه در اکثر نقاط شهر بهارست توسط ضارب یا مهاجمان هدف گلوله قرار گرفت اما خوشبختانه با تلاش متخصصان بیمارستان بهارستان حال عمومی وی رو به بهبود است.

در چنین شرایطی قاعده کلی این است که دادستان به عنوان شاکی عمومی فرمانده انتظامی منطقه به عنوان یک پلیس، حافظ نظم و امنیت در برابر مردم و در درجه اول در برابر خبرنگاران پاسخگو است و باید به جزئیات و رسیدگی به پرونده رسیدگی کند.

متاسفانه شاهد روشن شدن مشکل و دستگیری خبرنگار مهر و خبرنگار محلی در این خصوص بوده ایم.

به گفته وی، خبرنگار مهر در زمان انتشار این خبر و با وجود تلاش همچنان در بازداشت به سر می برد.

دیدگاهتان را بنویسید