خروج فارس از خشکسالی 10 ساله و رضایت کشاورزان از رهاسازی حقبه
شیراز-ایرنا-خروج استان فارس پس از یک دهه خشکسالی و رهاسازی آب از سد درودزن، کشاورزان این استان را به سال پرباری امیدوار کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید