خرید تضمینی گندم از کشاورزان در یک مرحله 7 میلیون تن – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در جلسه روز گذشته نظارت وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران را مهمترین ماموریت این وزارتخانه برای تامین امنیت غذایی پایدار و تضمین شده برای کشور برشمرد. خرید نزدیک به 7 میلیون تن گندم به عنوان محصول راهبرد کشاورزان – که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اجرا می شود – نشانه اعتماد متقابل دولت و کشاورزان است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته تا این تاریخ تنها 4.5 میلیون تن گندم خریداری شده و خرید گندم از گندم کاران نیز با افزایش 52 درصدی به 2.5 میلیون تن در سال جاری رسیده است، این در حالی است که روند خرید گندم از کشاورزان در بخش های مختلف ادامه دارد. استان های کشور همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود تا هفته آینده از میزان تضمینی فراتر رود، حجم خرید گندم به مرز 7 میلیون تن رسید.

گفتنی است این دستاورد مهم با اقدامات دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از کشاورزان و در اوج کمبود مواد غذایی در دنیا و اجرای کشاورزی قراردادی محقق شده است. گندم امسال، انتظار داریم در سال آینده شاهد افزایش خرید تضمینی این محصول استراتژیک باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید