خزعلی: امیدواریم بها دادن به بانوان رو به توسعه باشد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به، به کار گیری زنان در بخشهای مختلف نیروی انتظامی و با بیان اینکه بسیارخوب است از زنان در بحث کاهش آسیب ها بهره مند شده ایم، گفت: امیدواریم این‌ بها دادن به بانوان در بخش های مختلف رو به توسعه باشد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید