خطرات استفاده غیرحرفه‌ای از کپسول اکسیژن طبی

استفاده ناصحیح از "کپسول اکسیژن طبی" می‌تواند منجر به مسمومیت با اکسیژن یا وارد شدن آسیب بیشتر به ریه‌ها شود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید