خطر بستری شدن به علت کرونای اُمیکرون ۷۰ درصد کمتر از دلتا است

نخستین بررسی دولت انگلیس نشان می‌دهد خطر بستری شدن در بیمارستان به علت کرونای اُمیکرون تا ۷۰ درصد کمتر از کرونای دلتا است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید