خواهر و برادری، یک جنگ همیشگی یا یک رقابت سالم؟

تقریبا هر کس که فرزند دارد، می‌داند نوعی از رقابت و دعوا در میان آنها وجود دارد. این دعواها و بگومگوها گاه سازنده‌اند، اما اگر کنترل نشوند، در آینده هم ادامه پیدا می‌کنند و به روابط آنها لطمه خواهند زد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید