خیرین و نیکوکاران به رفاه در پروژه های منافع عمومی کمک می کنندمنوچهر فخری گوید: آبادانی به نام دولت خدمتگزار در صف توانمندسازی و برای ایجاد شرایط زندگی بهتر برای مشتریان مشمول این مجموعه تلاش کنید.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، طی این سال ها خانواده های کم درآمد و بسیاری از افراد دارای مشکلات جسمی و روحی از خدمات ارزنده دولت جمهوری اسلامی در این حوزه بهره مند شده اند.

در این میان مردم سخاوتمند کرمانشاه با ساخت مجتمع خدماتی لازم به بهزیستی کمک کرده اند و نام و کارشان جاودانه خواهد ماند.

امروز ساخت هشتمین خانه کودک و نوجوان تحت پوشش بهزیستی به همت مردی سخاوتمند در زمینی به مساحت 500 متر مربع با اعتبارات اولیه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان آغاز شد.

ساخت مجتمع خدمات عمومی توسط خیرین امر بسیار ارزشمندی است، خداوند مال را به بندگانش واگذار کرده است و یکی از بهترین راه های استفاده از آن ساخت مجتمع برای مراجعین است.

دیدگاهتان را بنویسید