دادستان کل کشور: گرانی‌های اخیر پشت پرده‌هایی دارد | دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ورود کنند

دادستان کل کشور گفت: گرانی که طی دو ماه اخیر در برخی نیازهای مردم شاهد هستیم، پشت پرده‌های دارد و پشت پرده‌های این گرانی را باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دنبال کنند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید