دارندگان حقوق بشر زندگی زنان و کودکان را هدف تحریم ها و فعالیت های تروریستی قرار دادند
کریمی گفت: پرچمداران حقوق بشر با تحریم های یکجانبه و با حمایت از اقدامات تروریستی علیه آنان جان زنان و کودکان ایرانی را هدف قرار داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید