دانشجویان با شرکت در رویدادهای شتابی با ادبیات کارآفرینی و اشتغال آشنا می‌شوند

مدیرگروه رشته دوخت و طراحی لباس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد گفت: رویدادهای شتابی گامی نافع برای عبور از چارچوب‌های آموزش کلاسیک به سمت آموزش عملی موثر است تا در جریان آموزش، هنجارهای بازار و تجارت نیز فراگرفته شود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید