دانشگاه بهترین آزمایشگاه عملی برای تمرین مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی است

سرپرست دانشگاه تهران اظهار کرد: دانشگاه بهترین آزمایشگاه عملی برای تمرین مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان است اما در محیط های عملیاتی دیگر نیز می‌توان چنین مهارت‌هایی را کسب کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید