دختر پینگ پنگ باز ایران فینالیست مساببات عمان نشد/ ادیبیان برنز گرفت

دختر پینگ پنگ باز ایران از رسیدن به فینال مسابقات عمان بازماند و به مدال برنز رسید.منبع

دیدگاهتان را بنویسید