درآمدهای پایدار شهری از درآمدهای حوزه شهرسازی پیشی گرفت| تحقق ۵۱ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه شهرداری

شهرداران مناطق اولین نشست هم اندیشی خود را با معاون امور مناطق شهرداری تهران برگزار کردند.در این جلسه مشخص شد تاکنون ۲۶ هزار میلیارد معادل ۵۱ درصد از درآمدهای اشاره شده در بودجه سال ۱۴۰۰ محقق شده که ۵۵ درصد از این درآمدها از منابع مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران تحقق یافته است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید